Om Frankrike kan, kan Blubby

I dagens SvD skriver Cecilia Wikström (FP) att hon tycker Sverige borde ha samma bokmoms på en bok oavsett om den är digital eller fysisk. Hon berättar samtidigt att det är på grund av gemensamma eu-regler för moms som säger att reducerad moms bara får tillämpas på fysiska publikationer – inte på digitala.

Men hon konstaterar också att Frankrike gått emot och från och med 1 januari sänkt bokmomsen för digitala böcker, utan att invänta godkännande från EU:

Bara ett land har valt att gå före. I Frankrike gäller från den 1 januari 2012 samma låga momssats för e-böcker som för böcker av papper. Frågan är så principiellt viktig, anser man, att man valt att förekomma ett godkännande från EU.

För att övriga europeiska länder – däribland Sverige – ska kunna ta samma steg, krävs dock att det europeiska mervärdesskattesystemet moderniseras och anpassas till den tilltagande digitaliseringen.

SvD Digital läsning ska inte vara dyrare

Newsflash. Ni sitter i regeringsställning. Om Frankrike kan, kan Blubby.